گزارش مرحله اول مناقصه پروژه هتل لوتوس 25 مرداد 1401
   
 
مناقصه مرحله اول اجرای اسکلت هتل لوتوس
 

به نام پروردگار

مناقصه مرحله اول اجرای اسکلت پروژه هتل لوتوس در تاریخ 1394/9/16با درج آگهی در روزنامه خراسان آغاز گردید . بر این اساس مناقصه گران با دریافت اسناد مناقصه از وبسایت مهندسان مشاور طاق و تکمیل آن در موعد زمانی مقرر نسبت به ارائه مدارک به دفتر مدیریت طرح اقدام نمودند .

روند بررسی اسناد مناقصه بر اساس دستوالعمل اجرایی آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران ( بخشنامه شماره 101656/101 با  استناد به مصوبه 63007/ت هیئت وزیران ) و اعمال برخی اصلاحات مورد نیاز از تاریخ پنجم دیماه آغاز که گزارش آن و نتایج این ارزیابی در بهمن ماه 1394 جهت تصمیم گیری به کارفرما محترم ارائه گردید  .

از مجموع 38 شرکت ارائه دهنده اسناد مرحله اول ، 18 شرکت از تهران ، 18 شرکت از مشهد و 2 شرکت از اصفهان برای حضور در مرحله دوم مناقصه اعلام آمادگی نموده اند . که از بین شرکتهای مذکور 21 شرکت  رتبه یک ، 4 شرکت رتبه دو ، 9 شرکت رتبه سه و 4 شرکت فاقد رتبه های مجاز تعیین شده جهت شرکت در مناقصه می باشند .

با توجه به وجود برخی مشکلات جهت بازنگری طرح ، تعیین نوع پیمان جهت برگزاری مناقصه مرحله دوم ، مشکلات اخذ اصلاح پروانه و ... روند بررسی اسناد مرحله اول مناقصه با تعیین لیست کوتاه مورد تایید کارفرمای محترم در تاریخ 1395/1/20به اتمام رسید .  

روند برگزاری مرحله دوم مناقصه در نیمه اول اردیبهشت ماه با ارائه دعوتنامه به مناقصه گران منتخب آغاز می گردد .

 

مهندسان مشاور طاق -  فروردین ماه 1395

به نام پروردگار

مناقصه مرحله اول اجرای اسکلت پروژه هتل لوتوس در تاریخ 1394/9/16با درج آگهی در روزنامه خراسان آغاز گردید . بر این اساس مناقصه گران با دریافت اسناد مناقصه از وبسایت مهندسان مشاور طاق و تکمیل آن در موعد زمانی مقرر نسبت به ارائه مدارک به دفتر مدیریت طرح اقدام نمودند .

روند بررسی اسناد مناقصه بر اساس دستوالعمل اجرایی آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران ( بخشنامه شماره 101656/101 با  استناد به مصوبه 63007/ت هیئت وزیران ) و اعمال برخی اصلاحات مورد نیاز از تاریخ پنجم دیماه آغاز که گزارش آن و نتایج این ارزیابی در بهمن ماه 1394 جهت تصمیم گیری به کارفرما محترم ارائه گردید  .

از مجموع 38 شرکت ارائه دهنده اسناد مرحله اول ، 18 شرکت از تهران ، 18 شرکت از مشهد و 2 شرکت از اصفهان برای حضور در مرحله دوم مناقصه اعلام آمادگی نموده اند . که از بین شرکتهای مذکور 21 شرکت  رتبه یک ، 4 شرکت رتبه دو ، 9 شرکت رتبه سه و 4 شرکت فاقد رتبه های مجاز تعیین شده جهت شرکت در مناقصه می باشند .

با توجه به وجود برخی مشکلات جهت بازنگری طرح ، تعیین نوع پیمان جهت برگزاری مناقصه مرحله دوم ، مشکلات اخذ اصلاح پروانه و ... روند بررسی اسناد مرحله اول مناقصه با تعیین لیست کوتاه مورد تایید کارفرمای محترم در تاریخ 1395/1/20به اتمام رسید .  

روند برگزاری مرحله دوم مناقصه در نیمه اول اردیبهشت ماه با ارائه دعوتنامه به مناقصه گران منتخب آغاز می گردد .

 

مهندسان مشاور طاق -  فروردین ماه 1395


 
 


تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسان مشاور طاق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط پورتال فراتک